ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD


       Każdy zapis księgowy jest ewidencjonowany na jednym koncie po stronie Wn, a na drugim koncie po stronie Ma.
       Sprawdzenie prawidłowości wprowadzania wszystkich zapisów księgowych dokonuje się sporządzając zestawienie obrotów i sald. Zestawienie obrotów i sald sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego. Zestawienie to zawiera:

       

Zestawienie obrotów i sald pozwala na ujawnienie takich błędów, które powstają, gdy nie jest stosowana zasada podwójnego księgowania; ułatwia również znalezienie błędów rachunkowych.


Przykład 4. 

Sporządź zestawienie obrotów i sald (korzystając z arkusza kalkulacyjnego) wpisując do niego zamieszczone w tabeli poniżej wielkości. Wstaw formuły pozwalające na wyliczenie obrotów narastająco i sald końcowych oraz kwot ogółem.

Tabela 4. Bilans otwarcia

źródło: dane umowne

Tabela 5. Zestawienie obrotów i sald

źródło: dane umowne

Wykonanie:

 1. Wprowadź dane z tabeli 1 do arkusza zgodnie z wzorem
 2. Kliknij na komórce G9. Wpisz znak równości
 3. Kliknij na komórce C9. Wpisz znak dodawania
 4. Kliknij na komórce E9 i naciśnij ENTER
 5. Skopiuj formułę do komórek G10 : G18
 6. Kliknij na komórce H9. Wpisz znak równości
 7. Kliknij na komórce D9. Wpisz znak dodawania
 8. Kliknij na komórce F1 i naciśnij ENTER
 9. Skopiuj formułę do komórek H10 : H18
 10. Kliknij na komórce I9, uruchom kreator funkcji i wybierz funkcję = JEŻELI(). Wpisz następujące argumenty funkcji:

 11. Test logiczny: G9 > H9
  Wartość jeśli prawda: G9 - H9
  Wartość jeśli fałsz: 0
 12. Naciśnij ENTER i skopiuj formułę do komórek I10 : I18
 13. Kliknij na komórce J9, uruchom kreator funkcji = JEŻELI(). Wypełnij pola w kreatorze:

 14. Test logiczny: G9 < H9
  Wartość jeśli prawda: H9 - G9
  Wartość jeśli fałsz: 0
 15. Kliknij na komórce C19, a następnie na przycisku AUTOSUMA. Sprawdź czy zaznaczony jest prawidłowy zakres danych (C9 : C18)
 16. Naciśnij ENTER i skopiuj formułę do komórek D19 : J19


rozwiązanie